• Adres:1537. Sok. No:11 Ostim / ANKARA

Borulu Tip Radyant Isıtıcılar

Blackheat BH

Isıtma Prensibi

Borulu Tip Radyant ısıtıcılar 4 ana elemandan oluşur, Yakıcı, Radyant Boru, Reflektör ve Vakum Fanı. Baştaki yakıcının yaktığı gazın, sistemin sonunda bulunan vakum fanı tarafından emilerek borunun içerisinde dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vs…) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur.

Avantajlar                                                                                             Kullanım Alanları                                         

• Merkezi Sıcak Hava üflemeli sistemlere göre                                      • Fabrikalar
%30 - 50 tasarrufludur.                                                                           • Hangarlar
• Bakım masrafları son derece düşüktür.                                               • Cafe ve Restaurantlar
• Elektrik tüketimleri yok denecek kadar azdır.                                       • Seralar
• Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.                                         • Atölyeler
• Kolay ve kısa sürede monte edilir.                                                      • Fuar Alanları
• Hava sirkülasyonu yapmadan, tozsuz ve                                            • Showroomlar
gürültüsüz çalışır.                                                                                  • Spor Salonları
• Çok ve çeşitli konstrüksiyona uygulanabilir.                                        • Depolar
• Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele                                      • Servis İstasyonları
ihtiyaç yoktur.                                                                                         • Hayvan Çiftlikleri
• Baca inşası problemi yoktur ve çevre dostudur.                                 • Tenis Kortları
• Yatırım maliyetleri düşüktür.                                                                 • Açık Alanlar...

Silversun Pro

 

Radyant Isıtma Prensibi

Radyant ısıtma; yüksek sıcaklığa sahip bir yüzeyden çıkan ışınların başka bir yüzey tarafından absorbe edilerek ısınmasıdır. Güneşin Dünya’yı ısıtması buna en iyi örnektir. 150 milyon kilometre uzaklıktaki güneşin yüzeyinden yayılan ışınlar, uzay boşluğunu daha sonra da atmosferi geçerek dünya yüzeyine çarpar ve enerjisini bırakarak yer küreyi ısıtır. Bu prensibe dayanılarak imal edilen çeşitli tiplerdeki radyant ısıtıcılarla, ısıtmanın çok güç olduğu düşünülen mekanlarda (yüksek, büyük, izolasyonsuz, hava değişiminin çok olduğu, tamamen açık, vs…) son derece başarılı uygulamalar yapılmaktadır.

Borulu Tip Radyant Isıtıcı Çalışma Prensibi

Borulu Tip Radyant ısıtıcılar 4 ana elemandan oluşur, Yakıcı (1), Radyant Boru (2), Reflektör (3) ve Fan (4). Baştaki yakıcının yaktığı gazın, fan tarafından borunun içerisinde dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vs…) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur. Güneşli fakat soğuk bir kış günü güneşin altında hissedilen sıcaklık veya sıcak bir yaz günü, gölgeden güneşe çıkıldığında hissedilen sıcaklık artışı, radyant ısıtma prensibini en iyi açıklayan örneklerdir.

Radyant Sistemlerin Avantajları

Merkezi Sıcak Hava u¨flemeli sistemlere göre %30 - 50 tasarrufludur.
• Bakım masrafları son derece düşüktür.
• Elektrik tüketimleri yok denecek kadar azdır.
• Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.
• Kolay ve kısa sürede monte edilir.
• Hava sirkülasyonu yapmadan, tozsuz ve gürültüsüz çalışır.
• Çok ve çeşitli konstrüksiyona uygulanabilir.
• Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele ihtiyaç yoktur.
• Baca inşası problemi yoktur ve çevre dostudur.
• Yatırım maliyetleri düşüktür.

Kazan daireleri farklı verimlerdeki bir çok cihazın birleşmesinden oluşur. Elde edilen enerji kazan dairesinden ısıtılacak mekana borular vasıtasıyla transfer edilir. Bu durum tu¨m sistemde kayıplar oluşmasına ve verimin du¨şmesine sebebiyet verir. Kazan dairesinde ana elemanlardan birinin arızalanması durumunda tu¨m sistemin devre dışı kalması söz konusudur. Oysa radyant ısıtmada sadece arızalanan cihaz devre dışı kalır, sistemdeki diğer cihazlar çalışmaya devam eder ve mekan soğuk kalmaz.

Kullanım Alanları

• Fabrikalar
• Hangarlar
• Cafe ve Restoranlar
• Seralar
• Atölyeler
• Fuar Alanları
• Showroomlar
• Spor Salonları
• Depolar
• Servis İstasyonları
• Hayvan Çiftlikleri
• Tenis Kortları
• Açık Alanlar…

Co-Ray-Vac

 

Yakıcılar

Co-Ray-Vac brülörleri önkarışımlı (premix) yakma sistemine sahiptir. Bu sistem temiz ve yüksek verimli bir yanma sağlamaktadır. Aynı radyant hattında birbiri ardına yerleştirilen yakıcılar ile homojen ısı dağılımı ve konforlu bir ısınma elde edilmektedir.

Isıtma Prensibi

Baştaki yakıcının yaktığı gazın, sistemin sonunda bulunan vakum fanı tarafından emilerek borunun içerisinde dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vs…) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur.

Avantajlar

• Mükemmel Yanma
• %93’e Varan Yüksek Verim
• Esnek Dizayn
• Eş Dağılımlı Isınma, Yüksek Konfor
• Minumum Egzoz Çıkışı
• Merkezi Sıcak Hava üflemeli sistemlere göre
%30 - 50 tasarrufludur.
• Bakım masrafları son derece düşüktür.
• Elektrik tüketimleri yok denecek kadar azdır.
• Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.
• Kolay ve kısa sürede monte edilir.
• Hava sirkülasyonu yapmadan, tozsuz ve
gürültüsüz çalışır.
• Çok ve çeşitli konstrüksiyona uygulanabilir.
• Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele
ihtiyaç yoktur.
• Baca inşası problemi yoktur ve çevre dostudur.
• Yatırım maliyetleri düşüktür.

Kullanım Alanları

• Fabrikalar
• Otobüs Garajları
• Yükleme Alanları
• Hangarlar
• Cafe ve Restoranlar
• Seralar
• Açık Alanlar
• Atölyeler
• Showroomlar
• Spor Salonları
• Depolar
• Servis İstasyonları
• Hayvan Çiftlikleri
• Tenis Kortları
• Fuar Alanları
• Camiler

Hotline
0312 395 02 02